Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 5 học kỳ 2 năm học 2019-2020 được áp dụng chính thức từ ngày 11/05/2020.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

  • Thay đổi phân công giảng dạy.
  • Trở về số lớp như ban đầu (27 lớp).
  • Tiếp tục thực hiện tăng tiết các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh của các lớp 9.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 5) tại đây.