Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 4 học kỳ 2 năm học 2019-2020 được áp dụng chính thức từ ngày 04/05/2020.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

  • Thay đổi phân công giảng dạy.
  • Thực hiện tăng số lớp nhằm giãn cách học sinh để phòng chống dịch.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 4) tại đây.