Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu Ôn thi tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022 được áp dụng chính thức từ ngày 24/05/2021.

Quí thầy cô chủ nhiệm khối lớp 9 thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Xem và tải thời khóa biểu Ôn thi tuyển vào lớp 10 (Số 1) TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.