Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022 được áp dụng chính thức từ ngày 20/09/2021.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

  • Điều chỉnh số tiết dạy của từng môn học;
  • Điều chỉnh thời gian dạy mỗi tiết học (Buổi sáng, bắt đầu tiết 1 lúc 7:30, tiết 2 lúc 8:30 và tiết 3 lúc 9:30; Buổi chiều, bắt đầu tiết 1 lúc 14:30 và tiết 2 lúc 15:30; Thời lượng mỗi tiết là 45 phút);
  • Cập nhật một số môn học của khối lớp 6 học trên truyền hình Bến Tre;
  • Một số thay đổi khác.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (học trực tuyến) TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.