Ngày 13 tháng 4 năm 2014, tại trường THCS Tân Bình (Mỏ Cày Bắc) diễn ra buổi giao lưu Thể dục thể thao nhằm gắn chặt tình đoàn kết và hữu nghị giữa hai trường THCS An Thạnh và trường THCS Tân Bình. Sau đây là một số hình ảnh của buổi giao lưu này.