THÔNG BÁO

Theo Thông báo số 06/TB-PGD&ĐT ngày 05 tháng 01 năm 2015 về việc tổ chức vòng thi năng lực Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2014-2015. Trong đó, thời gian thi là 7 giờ 00 ngày 11 tháng 01 năm 2015. Nay Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo dời thời gian tổ chức thi vòng năng lực là 13 giờ ngày 11 tháng 01 năm 2015.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị được biết./.