Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 6 học kỳ I năm học 2017-2018 được áp dụng chính thức từ ngày 20/11/2017.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

  • Môn Công nghệ 7 thực hiện 2 tiết/tuần.
  • Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 5) tại đây.