Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 5 học kỳ I năm học 2017-2018 được áp dụng chính thức từ ngày 09/10/2017.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

  • Tiếp tục thực hiện việc xếp lịch dạy thay môn Sinh học cho thầy Phong trong 2 tuần đi học và sau 2 tuần trở về dạy bình thường.
  • Môn Công nghệ 8 giảm còn 1 tiết/tuần.
  • Phân công lại các môn Ngữ văn, Vật lí và phụ trách lớp chủ nhiệm thay cho cô Cầm (nghỉ phép do bệnh).
  • Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 5) tại đây.