Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 4 học kỳ 1 năm học 2018-2019 được áp dụng chính thức từ ngày 12/11/2018.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

  • Điều chỉnh phân công giảng dạy môn Tin học.
  • Một số thay đổi khác.
  • Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 4) tại đây.