Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 3 học kỳ 2 năm học 2019-2020 được áp dụng chính thức từ ngày 02/03/2020.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

  • Thay đổi phân công môn Tin học.
  • Thực hiện tăng tiết các môn Toán, Ngữ Văn và tiếng Anh cho các lớp 9 (mỗi môn 2 tiết/tuần) để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 3) tại đây.