Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ 1 năm học 2018-2019 được áp dụng chính thức từ ngày 10/09/2018.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

  • Điều chỉnh phân công môn Sinh học 7.
  • Cố định ngày dạy cho giáo viên tăng cường.
  • Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 2 mới) tại đây.