Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022 được áp dụng chính thức từ ngày 07/02/2022.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

  • Thay đổi phân công giảng dạy các môn tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và Tin học;
  • Tất cả các khối lớp học trực tiếp tại trường theo khóa biểu chính khóa và trái buổi;
  • Một số thay đổi khác.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (Số 2) TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.