Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ 1 năm học 2019-2020 được áp dụng chính thức từ ngày 23/09/2019.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

  • Thay đổi phân công môn Sinh học 7.
  • Môn Âm nhạc ở tất cả các khối chuyển sang học trái buổi tại phòng bộ môn

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 2) tại đây.