Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019-2020 được áp dụng chính thức từ ngày 12/8/2019.

Quí thầy cô chủ nhiệm cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (Số 1) TẠI ĐÂY.