Từ ngày 19/12/2014 Ban Tổ Chức đã gửi phong bì hướng dẫn tới các Sở GD – ĐT các địa phương.

Xin nhắc lại, theo công văn hướng dẫn thi IOE (mới) trong năm học 2014-2015, đối với các vòng thi chính thức từ cấp quận, huyện trở lên, chỉ tổ chức thi vào 4 khung giờ vào 2 ngày thi.

Từ ngày 19/12/2014 BTC đã gửi phong bì hướng dẫn tới các Giám đốc Sở GD – ĐT các địa phương 15 ngày trước khi vòng thi chính thức cấp Quận/Huyện diễn ra.

Lưu ý:

1) Năm học 2014-2015, theo như thông báo trước đây về công văn hướng dẫn mới:

http://ioe.go.vn/tin-tu-ban-to-chuc/cong-van-huong-dan-to-chuc-thi-ioe-moi/1_3074.html

Tất cả các vòng thi chính thức gồm cấp quận/huyện, cấp tỉnh/thành phố, kể cả cấp toàn quốc) Sở GD – ĐT chịu trách nhiệm tạo mã số thi, nhưng chỉ có duy nhất một tài khoản giáo viên mà Sở gửi về Ban Tổ chức mới có thể tạo được mã số thi. Vì văn bản hướng dẫn ban hành sau khi Ban Tổ chức cấp toàn quốc đã gửi Hướng dẫn về mã số thi cấp quận/ huyện/ thị xã/ thành phố trực thuộc tỉnh tới các Giám đốc Sở từ tuần trước. Các Sở GD-ĐT có thể sử dụng hướng dẫn này để tổ chức thi vòng thi cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh hoặc thực hiện việc tạo mã số thi như văn bản đã hướng dẫn. Các vòng thi chính thức tiếp theo mã số thi sẽ do Sở GD – ĐT dùng tài khoản đã đăng ký và được Bộ GD-ĐT xác nhận để tạo mã.

Các Sở GDĐT gửi thông tin gồm tên, mã số ID của tài khoản này về địa chỉ [email protected][email protected] sẽ được BTC xác minh cập nhật vào hệ thống.

2) Về việc học sinh mất tài khoản thi

Một số học sinh đã thi cấp trường và được chọn dự thi cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh vào ngày 10 – 11/1/2015 nhưng bị mất tài khoản thi cấp trường thì giải quyết như thế nào?

Ban Tổ chức cấp toàn quốc giải đáp:

+ Bộ phận kỹ thuật không thể tìm hộ mật khẩu để lấy lại tài khoản đã mất.

+ Học sinh được dùng tài khoản khác (phải vượt qua vòng tự luyện 20) để thi cấp cao hơn. Nhà trường xác nhận thành tích của học sinh ở vòng thi cấp trường (biên bản phòng thi) và đề nghị Phòng GD-ĐT sửa số ID trong danh sách thi sắp tới.

+ Đây là cuộc thi dành cho học sinh chứ không phải cuộc thi theo tài khoản nên nhiều thầy cô đã không hiểu dẫn tới việc giải thích chưa đúng.

+ Để đỡ phải thi bằng các tài khoản khác đề nghị các em học sinh ghi nhớ tài khoản của mình và lưu ý bảo mật tài khoản khi sử dụng máy ở những địa điểm công cộng.

Các tài khoản chưa được kiểm duyệt sẽ do nhà trường xác nhận để đề nghị cho thi, kể cả khi tên hiển thị của tài khoản chưa đủ dấu tiếng Việt (hiện nay hệ thống không cho sửa lại nữa như đã thông báo).

Trân trọng thông báo và đề nghị các BTC thi thực hiện đúng để không gây thiệt thòi cho học sinh.

3) Các khung giờ dành cho vòng thi chính thức:

Các vòng thi cấp quận/huyên/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh và vòng thi cấp tỉnh đã có 4 khung giờ thi để tạo điều kiện cho việc tổ chức cho nhiều học sinh tham gia. Lưu ý về mã số thi cho từng khung giờ phải khác nhau và cán bộ tạo mã phải khoá ngay mã ngay sau khi thi xong mỗi khung giờ (không được khoá mã ngay sau khi tạo mã).

+ Vòng thi cấp quận/huyện cho Tiểu học, Trung học cơ sở và cấp trường cho Trung học phổ thông

Vòng thi được tổ chức vào 02 ngày, 10 và 11/1/2015 với khung giờ thi như sau:

– Khối lớp 3 và khối lớp 8: từ 7h00 đến 7h30 hoặc từ 13h00’ đến 13h30’.

– Khối lớp 4 và khối lớp 9: từ 8h00 đến 8h30 hoặc từ 14h00’ đến 14h30’.

– Khối lớp 5 và khối lớp 10: từ 9h00 đến 9h30 hoặc từ 15h00’ đến 15h30’.

– Khối lớp 6 và khối lớp 11: từ 10h00 đến 10h30 hoặc từ 16h00’ đến 16h30’.

– Khối lớp 7 và khối lớp 12: từ 11h00 đến 11h30 hoặc từ 17h00’ đến 17h30’.

Chúc các Hội đồng tổ chức thành công cuộc thi.