Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kế hoạch dạy, học và các mốc thời gian của năm học 2019-2020 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

Cụ thể, học kỳ I kết thúc trước ngày 20-1-2020, hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II trước ngày 11-7-2020. Thời gian kết thúc năm học được ấn định vào trước ngày 15-7-2020. Xét công nhận chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS trước ngày 31-7-2020. Tuyển sinh vào lớp 10 hoàn thành trước ngày 15-8-2020.

Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành Công văn số 1125 về việc Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020. Theo đó, nội dung các môn học ở các cấp sẽ cắt giảm theo nguyên tắc yêu cầu tối thiểu cần đạt với mỗi môn học/lớp học. Tinh giản nội dung nâng cao, trùng lặp giữa các môn học. Đồng thời, quy định các trường không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản. Những nội dung mang tính mở rộng, vận dụng vào thực tiễn… được hướng dẫn không dạy hoặc không thực hiện trong học kỳ II năm học này.

Năm nay, đề thi tham khảo và đề thi chính thức kỳ thi THPT đều bám sát vào nội dung chương trình giáo dục đã được tinh giản. Việc đánh giá kết quả học tập, thi cuối năm, thi vào lớp 10 tại các địa phương cũng phải căn cứ vào chương trình giáo dục đã được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Hiện học sinh toàn tỉnh vẫn đang nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19. Căn cứ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các văn bản triển khai của Sở GD&ĐT, một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh dạy học từ xa qua internet, trên truyền hình nội dung chương trình của học kỳ II.

Ph.Hân (Báo Đồng Khởi)