Chiều 13g30 ngày 14/3/2020, trường THCS Tạ Thị Kiều thực hiện tổng vệ sinh trường với sự có mặt đông đủ của tất cả cán bộ giáo viên, công nhân viên của nhà trường nhằm góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch trong nhà trường cũng như trong cộng đồng.