Cuộc thi nhảy “Lead with Lof Flashmob” được triển khai từ tháng 01-2023 đến tháng 5-2023 nhằm tạo môi trường giao lưu văn hóa nghệ thuật, sự hào hứng cho các học sinh, lan tỏa trong các em và tới cộng đồng những giá trị nhân văn, ý nghĩa tốt đẹp về lòng biết ơn, sự yêu thương, tư duy tích cực, sự nỗ lực học tập và lao động. Đây cũng là sân chơi tạo môi trường vận động, rèn luyện sức khỏe cho học sinh khi tham gia đồng diễn flashmob và các bài nhảy hiện đại.