Chiều 11/10/2018, trường THCS Tạ Thị Kiều đã tiến hành Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2018-2019. Đại hội đã nhất trí với Báo cáo tổng kết hoạt động của Liên đội nhiệm kỳ 2017-2018 và nhất trí cao với bản Dự thảo phương hướng hoạt động Đội nhiệm kỳ 2018-2019. Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội.