Ban Tổ chức IOE cấp toàn quốc xin hướng dẫn cụ thể hơn về việc tổ chức vòng thi chính thức cấp quận/huyện/thị xã/ thành phố trực thuộc tỉnh và cấp trường THPT vào ngày 10 – 11/1/2015:

1) Đối tượng dự thi: Theo hướng dẫn của Sở GD – ĐT để các Hội đồng thi lập danh sách thi. Những trường hợp thành viên chưa được kiểm duyệt sẽ do nhà trường xác nhận tài khoản để dự thi. Các học sinh phải hoàn thành vòng thi tự luyện thứ 20 mới thi được vòng thi này. Trong trường hợp học sinh bị mất tài khoản thi thì nhà trường xác nhận và báo cáo Hội đồng thi để học sinh thi bằng tài khoản khác. Học sinh có quyền đăng ký thi vượt lớp trong cấp học của mình.

2) Mã số thi:

+ Nếu Sở GD – ĐT tự tạo mã số thi cần lưu ý:

– Chỉ duy nhất một tài khoản đã báo cáo Bộ GD – ĐT mới tạo được mã số thi các cấp cho toàn tỉnh.

– Cán bộ được giao tạo mã số thi cần đọc kỹ Hướng dẫn về tạo mã trên trang ioe.vn. Tạo mã xong không được khoá mã lại vì nếu khoá sẽ không mở lại được mã (đây là điều khác biệt với tạo mã thi cho cuộc thi Violympic).

– Mỗi khung giờ thi phải có mã số thi riêng và cả mã số dự phòng. Cuối mỗi khung giờ thi, cán bộ tạo mã phải làm thủ tục khoá mã.

– Mã số thi gửi về các Hội đồng thi trước ngày thi, phải tuyệt đối bảo mật và ghi rõ thời điểm mở phong bì bảo mật.

+ Nếu Sở GD – ĐT sử dụng Hướng dẫn về mã số thi đã gửi về Sở thì phải thực hiện đúng như Hướng dẫn, chuyển nguyên văn hướng dẫn tới các Hội đồng thi theo nguyên tắc bảo mật. Chỉ trước mỗi khung giờ thi 30 phút thì BTC cấp toàn quốc mới cung cấp mã số thi theo địa chỉ quy định.

3) Khung giờ thi: Trong 2 ngày 10 – 11/1/2-15 mỗi khối lớp có 4 khung giờ thi để tạo điều kiện cho số lượng học sinh tham gia được nhiều hơn. Việc chọn tất cả khung giờ để thi hay chỉ chọn ít hơn là tuỳ vào sô lượng học sinh tham dự và cơ sở vật chất của Hội đồng thi, ngoài ra còn là khung giờ dự phòng khi có sự cố mất điện, mất mạng. Tuyệt đối tổ chức thi đúng khung giờ cho mỗi khối đã quy định, không đúng khung giờ sẽ không có đề xuất hiện. BTC cấp toàn quốc sẽ không tổ chức bất cứ khung giờ thi nào ngoài các khung giờ đã quy định, kể cả khi có các sự cố, bởi vậy các Hội đồng thi cố gắng bảo đảm đường điện và đường mạng trong thời gian tổ chức thi.

4) Biên bản thi: Các Hội đồng thi phải có biên bản cho từng phòng thi, từng khung giờ thi trong đó bắt buộc phải có: Số ID của học sinh, họ tên học sinh, đơn vị, điểm, thời gian làm bài và chữ ký của từng học sinh xác nhận cùng xác nhận của các giám thị. Biên bản thi cũng ghi rõ sử dụng mã số thi nào. Biên bản thi gửi về địa chỉ do Sở GD – ĐT quy định, không gửi về BTC cấp toàn quốc.

5) Số máy liên lạc khi tổ chức thi:

+ Các vấn đề về tổ chức, sự cố mất điện, mất mạng mà không còn khung giờ thi thì gọi về: 0903436757

+ Các vấn đề về mã số thi, không truy cập, không vào thi được thì gọi về một trong hai số máy: 0987576790 hoặc 0917542267.

Kính mong các Sở GD – ĐT nhắc các Hội đồng thi theo dõi các hướng dẫn và các thông báo kịp thời trên trang ioe.vn để cập nhật kịp thời thông tin và tổ chức tốt vòng thi.