Từ tháng năm 2000 chi bộ được thành lập có tên gọi là chi bộ trường THCS An Thạnh, do đồng chí Thái Văn Trưng làm bí thư.

Từ tháng 2007 đến 2009 do đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hoa làm bí thư.

Từ năm 2009 đến 2012 do đồng chí Trịnh Thị Mỹ Hoa làm bí thư.

Từ tháng 12/2012 đến tháng 12/2016 do đồng chí Triệu Thành Vinh làm bí thư.

Từ tháng 01/2017 đến nay do đồng chí Võ Văn Tiến làm bí thư.

Năm

Tổng số

Đối tượng

Danh hiệu đạt được

Đảng viên

Chính thức

Dự bị

2001- 2002

6

5

1

6

2002- 2003

9

5

4

8

2003- 2004

16

10

6

2

2004- 2005

17

11

6

2

2005- 2006

17

17

2

0

2006- 2007

18

17

1

1

Chi bộ vững mạnh

2007-2008

21

18

3

3

Chi bộ vững mạnh

2008-2009

21

21

0

0

Chi bộ vững mạnh

2009-2010

23

21

2

4

Chi bộ vững mạnh

2010-2011

27

20

7

4

Chi bộ vững mạnh

2011-2012

24

24

0

5

Chi bộ vững mạnh

2012-nay

36

36

0

0

Chi bộ vững mạnh

Với sự phấn đấu, Chi bộ quyết tâm đạt vững mạnh nhiều năm liền làm cơ sở vững chắc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2013.