GD&TĐ – Cô Nguyễn Thị Thanh Hải – Trung tâm GDTX Tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ một số nguyên tắc kĩ thuật giúp giáo viên soạn bài giảng điện tử dễ dàng hơn.

Màu sắc của nền hình

Giáo viên cần tuân thủ nguyên tắc tương phản, các slide thể hiện sẽ nổi bật hơn. Chẳng hạn, khi dùng màu nền đậm thì chỉ nên sử dụng chữ có màu sáng hay trắng; ngược lại chỉ nên sử dụng chữ màu đậm (đen, xanh đậm, đỏ đậm…) trên nền trắng hay nền màu sáng.

Chi tiết